หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
บุคลากร
 


นางสุนันทา กรมกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
E-mail: sunanthakk1966@gmail.com
โทร : 090-282-6442


นายกฤตโชค ฤทธิรงค์ธาดา
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
E-mail: jakkapant9227@gmail.com
โทร : 080-6322499
 
กองการศึกษาฯ
 


ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)


นายแมน ทิพยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โทร : 081-473-3021


นางสาวเปรมยุตา อินทรโกศล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 081-951-1690


นางสาวสุนันทา อินสา
ครู คศ. 2
โทร : 093-262-2653


นางศิริพร จิตมะโน
ครู คศ. 2
โทร : 086-169-3855


นางมารศรี จันทร์สว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-470-7906


นางสาวภัสราภรณ์ ถาเงิน
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 093-138-6961


นายณัฐพงศ์ จากสมัย
พนักงานทั่วไป
โทร : 054-581-258
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987