หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
บุคลากร
 


นางสุนันทา กรมกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
E-mail: sunanthakk1966@gmail.com
โทร : 090-282-6442


นายกฤตโชค ฤทธิรงค์ธาดา
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
E-mail: jakkapant9227@gmail.com
โทร : 080-6322499
 
กองคลัง
 


นางสาวรัตนา ลำเต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
E-mail: poo2472519@gmail.com
โทร : 094-219-7105


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานคลังระดับต้น)


นางวราภรณ์ ปกรณ์รัตน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 098-747-0160


นางสาวดวงหทัย อุดสม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 089-261-3086


นางสาวจิตต์วรา ดอนดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 091-076-4548


นางสาวจิราพัชร หมื่นชุมภู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 094-728-3188


นางสาวนภัสนันท์ ชูเกียรติ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-997-3832


นายธรันดรณ์ ชุ่มปลิว
พนักงานทั่วไป
โทร : 080-130-1739


นางสาวเจนจิรา คำปั๋ง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 054-581-258
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987