หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
บุคลากร
 


นางสุนันทา กรมกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน


นายกฤตโชค ฤทธิรงค์ธาดา
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
 
สำนักปลัด
 


นางชนิตา สนโต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายวิเชียร จรวุฒิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ


นายแมน ทิพยวงศ์
หน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายกฤษดา นันตา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายศดานนท์ จากน่าน
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางสาวเกวรินทร์ หม่องนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน


นางสาววาสนา บัวมูล
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวพิมลดา ทิพย์เทียม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางนิศารัตน์ อุดสม
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987