หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
บุคลากร
 


นางสุนันทา กรมกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
โทร : 090-282-6442


นายกฤตโชค ฤทธิรงค์ธาดา
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
โทร : 090-632-2499
 
สำนักปลัด
 


นางชนิตา สนโต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 098-902-9890


นายวิเชียร จรวุฒิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ
โทร : 094-536-5987


นายแมน ทิพยวงศ์
หน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 081-473-3021


นางสาวเกวรินทร์ หม่องนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานปฏิบัติการ
โทร : 093-1515596


นางสาววาสนา บัวมูล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 064-1787905


นายศดานนท์ จากน่าน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 089-261-6190


นางสาวพิมลดา ทิพย์เทียม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 095-662-2451


นายกฤษดา นันตา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
โทร : 081-021-9148


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/่ชำนาญงาน


นางนิศารัตน์ อุดสม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 054-581-258
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987