หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุนันทา กรมกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน


นายกฤตโชค ฤทธิรงค์ธาดา
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชนิตา สนโต
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกฤตโชค ฤทธิรงค์ธาดา
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวรัตนา ลำเต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายแมน ทิพยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวสุพัตรา สัพโส
ผู้จัดการสถานธนานุบาล


นายวิเชียร จรวุฒิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987