หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร์ [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การใช้น้ำประปาพ.ศ. 2557 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การแจ้งรื้้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การแจ้งถมดิน [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987