หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านปิน
 
นายกเทศมนตรีบ้านปิน
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
 
รองปลัด ทต.
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานทะเบียนและบัตร
- งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
- งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานผลประโยชน์
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
 
กองการศึกษาฯ
 
- งานสาธารณูปโภค
- งานประปา
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาชุมชน
   
   
   
   
   
   
   
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987