หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
ข่าวสาร ทต.
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารจากพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านปิน  2 มิ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563  10 ก.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้สรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน  9 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบ้านปิน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  24 มิ.ย. 2563 265
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารจากโรงรับจำนำ  29 พ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารจากสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน ประกาศวันหยุดของสถานธนานุบาลฯ  29 พ.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านปิน  29 พ.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง  29 พ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบ้านปิน  23 เม.ย. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  23 เม.ย. 2563 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987