หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
ข่าวสาร ทต.
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 *** (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)***สามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม  - เดือนกันยายน 2565 สามารถติดต่อขอลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ที่ งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านปิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ) หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร.054 – 581258 หรือ 081 – 9511690  นางสาวเปรมยุตา  อินทรโกศล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 14.00 น. โดย คุณณัชรวีย์ ปาละเพี้ยง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987