หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
ข่าวสาร ทต.
 

 
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 

เทศบาลตำบลบ้านปิน ได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนถึงด้านการจราจร อันเป็นการสอดส่องเฝ้าระวังเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านปิน และเพื่อที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานอบสวน จักได้รับประโยชน์จากการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำบลบ้านปินในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อการบริการการขอเข้าดูข้อมูลภาพหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำบลบ้านปิน เกิดประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ตลอดทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอ เข้าดูข้อมูลซึ่งเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือมีส่วนได้เสียจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ตามระเบียบเทศบาลตำบลบ้านปิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมแบบคำร้องขอดูหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 14.47 น. โดย คุณณัชรวีย์ ปาละเพี้ยง

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987