หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านปิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
ชุมชน "บ้านปิน" ก่อตั้งขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ จำนวน 500 รูปได้ เสด็จมาที่เขาดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน
ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้แสดง พระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น จึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผม ถวายแด่ พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา พระองค์ได้ทรงรับไว้และได้มีพุทธทำนายว่าในอนาคตกาลบริเวณนี้จะเกิดเป็นบ้านเมืองรอบ ๆ เขาแห่งนี้ และมีความเจริญรุ่งเรือง มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา แลมีชื่อว่า "บ้านปิ่น" ซึ่งต่อามาได้เรียกเป็น "บ้านปิน" จนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
แต่เดิมอำเภอลอง อยู่ในเขตปกครองจังหวัดลำปาง จนกระทั่ง พ.ศ. 2474 ได้มีการจัดแนวเขตจังหวัดขึ้นใหม่ จึงได้โอนอำเภอลองไปขึ้นกับจังหวัดแพร่ เพราะการคมนาคมและติดต่อราชการใกล้กว่า
 
ซึ่งสุขาภิบาลบ้านปิน ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2505 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งสุขาภิบาลบ้านปิน ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2505 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยรวมเอาสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตร.กม. หรือประมาณ 1,000 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ประมาณ 35 กิโลเมตร มีถนนสายลอง - แพร่ ผ่านไปจังหวัดลำปางและภาคเหนือ ตอนบน มีทางรถไฟสายเหนือ "กรุงเทพ-เชียงใหม่"
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
ตำบลเวียงต้า
ตำบลห้วยอ้อ
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 4
ตำบลต้าผาหมอก
ตำบลแม่ปาน
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,370 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,087 คน คิดเป็นร้อยละ 45.86

หญิง จำนวน 1,283 คน คิดเป็นร้อยละ 54.14
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 801 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,481.25 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
การปกครอง เทศบาลตำบลบ้านปิน มีเขตการปกครอง จำนวน 2 หมู่บ้าน จำนวน 7 ชุมชน
1. หมู่ที่ 5 บ้านบน มีชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ดังนี้
- ชุมชนบ้านบนเหนือ
- ชุมชนบ้านบนสวรรค์
- ชุมชนบ้านบนใต้
- ชุมชนบ้านใน
2. หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ มีชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้
- ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด
- ชุมชนบ้านหลิ่ง
- ชุมชนบ้านบนนา
ตำบล/หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
ตำบลบ้านปิน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 1,087 1,283 2,370 801
ข้อมูลจาก รายงานสถิติประชาชนและบ้าน ระดับสำนักงานทะเบียน
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านปิน ณ เดือน กรกฎาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987