หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
พร0023.5/ว150 กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.5/ว149 แจ้งขยายเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.5/ว148 แจ้งซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.5/ว147 แจ้งแนวทางการดำนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.5/ว146 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือปุปกรณืทางการแพทย์ ฯ  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.3/4261 แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.3/ว1858 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.3/ว1848 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.3/ว1839 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.3/ว1838 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.3/ว1837 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
พร0023.1/ว145 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 990
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987