หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พร0023.5/ว59 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.5/ว399 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้าย ว 844 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ฯ  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/ว58 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการจัดการเหตุรำคาญ ผ่านระบบ video conference  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.1/ว57 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.5/ว56 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.5/ว386 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.4/ว55 แจ้ง อปท.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวฯ  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/1090 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.1/ว388 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/ว371 ขอความร่วมมือในการแจ้งปฎิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)กลุ่มไม่บันทึกแบบกสศ.05 2564  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,222
 
เทศบาลตำบลบ้านปิน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ม.ค. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987