เทศบาลตำบล บ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.บ้านปิน)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง
  เลขที่ 513-1-01215-5
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลบ้านปิน