หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านปิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ สามารถจำแนกได้ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 85

อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10

อาชีพอื่นๆ (ค้าขายและทอผ้าตีนจก) คิดเป็นร้อยละ 5
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ราษฎรเพาะปลูกมี ข้าวเหนียว ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ผักกาดเขียวปลี แตงกวา มะระ มะเขือเทศ
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ศาสนสถานที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปิน มีดังนี้
1. วัดพทุธโพธิ์บุปผาราม จำนวน 1 แห่ง
2. ศาลเจ้าป้องเฒ่ากรุง จำนวน 1 แห่ง
3. โบสถ์คริสตจักร(บ้านหลิ่ง) จำนวน 1 แห่ง
4. ฌาปนสถานนาเมี่ยง จำนวน 1 แห่ง
5. ฌาปนสถานวัดดงลาน จำนวน 1 แห่ง
6. สุสานวัดดงลาน จำนวน 1 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
1. ประเพณี
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะยึดถือ ตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวชนาค (ชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมเรียกว่า "ปอย") ประเพณีการจัดงานศพ ฯลฯ และที่แตกต่าง จากประเพณีชาวไทยในภาคอื่น ๆ อย่างเห็นชัดเจน เช่น ประเพณีบูชาท้าวทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกขวัญหรือบายศรีสู่ขวัญ)
ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีตานขันข้าว (ถวายอาหารพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ) ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด ประเพณีลอยกระทง (งานยี่เป็ง) ประเพณีสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมือง" เป็นต้น
2. ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปะ จะมีรูปแบบเป็นศิลปะของชาวล้านนาภาคเหนือโดยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี จะเป็นดนตรีพื้นบ้านประกอบไปด้วย สะล้อ ซอ ซึง ปี่ก้อย แน และกลองอึด ส่วนศิลปะการฟ้อนรำ มีฟ้อนรำ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอึด ฟ้อนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศิลปหัตถกรรม เช่น การแกะสลักไม้สัก บานประตูโบสถ์ ฉลุแผ่นไม้เชิงชาย แกะสลักเครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งบ้านเรือน

วัฒนธรรม ในด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะมีบริโภคข้าวเหนียว เป็นอาหารหลัก รับประทานอาหารพื้นเมืองแบบชาวเหนือทั่วไป เช่น แกงแค แกงอ่อม แกงฮังเล แกงคั่ว ลาบ ส้า หลู้ ฯลฯ อาหารที่ขึ้นชื่อของท้องถิ่น อีกอย่างที่ไม่เหมือนใครที่นับวันจะสูญหายไปก็คือ "แคบหมูใหญ่"

วัฒนธรรมในการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงก็คือ การนุ่งผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอลอง ส่วนการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างก็ คือ การนำเอาผ้าหม้อห้อม (ผ้าทอพื้นเมืองย้อมด้วยต้นคราม) มาสวมใส่โดยประยุกต์ตามสมัยนิยม วัฒนธรรมที่ยังพอมีให้เห็นอีกอย่างก็คือ วัฒนธรรมการซอ การจ้อย การเล่าค่าว
3. ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ

ประเพณีสลากภัต เดือนตุลาคม

ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เดือนเมษายน

ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน

ประเพณีบรรพชาอุปสมบท เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือนกรกฏาคม

ประเพณีวันออกพรรษา เดือนตุลาคม

ประเพณีวันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม

ประเพณีวันมาฆบูชา เดือนกุมภาพันธ์
 
การศึกษาในชุมชน
 
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปินมีดังนี้ แยกเป็น

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแพร่เขต 2 ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์)) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านปิน
    จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน
    จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ขายยาชุมชน(ศูนย์ อสม.) จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987